Vem får diagnosen?

Miljön påverkar också vem som får OCD. Till exempel är det väldigt vanligt bland barn och ungdomar som växer upp i en orolig miljö, kanske med en missbrukande förälder eller en förälder som lider av psykisk ohälsa, att man känner sig otrygg och att man inte har någon kontroll över saker. Då försöker man skapa kontroll själv, genom att t.ex. utföra sina tvångshandlingar.