Vad är egentligen tvångssyndrom?

Tvångstankar är tankar som kommer fastän du inte vill, de är påträngande och skapar känslor av ångest eller starkt obehag. Det finns flera typer av tvångstankar, men de vanligaste handlar om att skada andra, rädsla för baciller och att bli smittad av olika sjukdomar.

Tvångshandlingar fungerar som ett sätt att lindra ångesten tvångstankarna ger. Om man till exempel är rädd för smitta och smuts så försöker man kanske lindra ångesten genom att tvätta händerna överdrivet mycket. Tvångshandlingar kan vara att man tror sig ha råkat glömma stänga av spisen, så för att dämpa oron går man och dubbelkollar att spisen är avstängd. En vanlig tvångstanke och tvångshandling är att man måste rätta till saker tills det känns “helt rätt”, ha saker stå helt symmetriska, eller att upprepa ord i huvudet. Man kanske går förbi ett bil och känner sig tvingad att komma ihåg nummerplåten.

Tvångshandlingar tar sig ibland uttryck som ritualer, där man upprepar tvångshandlingarna på ett särskilt sätt och har det som rutin. De kan även vara mentala rutiner som man gör för att förhindra ångest, till exempel att känna sig tvungen att repetera siffror i huvudet. Eller att ha vissa tvångshandlingar man alltid utför innan man går och lägger sig för att sova.

Tvångstankarna och tvångshandlingarna uppges ofta av personer med diagnosen som meningslösa, men de måste göra tvången ändå. I grund och botten handlar tvångssyndrom om kontroll. Man försöker skapa kontroll genom att göra sina tvångshandlingar, tänka sina tvångstankar, men istället för att känna sig lugn och fri är man fast i en slags tvångströja. Man kan inte ta sig loss. 2% av befolkningen uppges drabbas av tvångssyndrom. Oftast kommer diagnosen smygande. Man börjar med ett tvång och sen utvecklas det. Det är lika vanligt mellan kvinnor och män. Tvången debuterar vanligtvis under barn- och ungdomsåren.